Môn Toán Lớp 6: Bài 1. a, a + b = 128 và ƯCLN( a, b ) = 32 b, a b = 96 và ƯCLN( a, b ) = 4 Bài 2. Tìm ƯCLN của : a, 36, 48 và 72 b, 54, 135 và 16

Môn Toán Lớp 6: Bài 1.
a, a + b = 128 và ƯCLN( a, b ) = 32
b, a b = 96 và ƯCLN( a, b ) = 4
Bài 2. Tìm ƯCLN của :
a, 36, 48 và 72
b, 54, 135 và 162

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Bài 1. a, a + b = 128 và ƯCLN( a, b ) = 32 b, a b = 96 và ƯCLN( a, b ) = 4 Bài 2. Tìm ƯCLN của : a, 36, 48 và 72 b, 54, 135 và 16”

 1. 1) 
  a) Vì Ư CLN(a,b) = 32
  => {(a=32m),(b=32n):} ( (m,n) = 1 ; m,n in NN \text{*} )
  => 32m+32n = 128
  => 32(m+n) = 128
  => m+n = 128 : 32 = 4 = 0+4 = 1+3 = 2+2
  Mà (m,n)=1
  => Ta có :
  \begin{array}{|c|c|c|}\hline \text{m}&\text{1}&\text{3}\\\hline \text{n}&\text{3}&\text{1}\\\hline \text{a}&\text{32}&\text{96}\\\hline \text{b}&\text{96}&\text{32}\\\hline\end{array}
  b) Ko đủ yêu cầu đề bài 
  ————————————————————–
  2) 
  a) Ta có :
  36 = 2^2 . 3^2
  48 = 2^4 .3
  72 = 2^3 . 3^2
  => Ư CLN(36,48,72) = 2^2 . 3 = 12
  b) Ta có :
  54 = 2 . 3^3
  135 = 3^3 . 5
  162 = 2 . 3^4
  => Ư CLN(54,135,162) = 3^3 = 27 

  Trả lời

Viết một bình luận