Môn Toán Lớp 6: Bài 1: Tìm x thuộc N, biết a,(2x+3)chia hết (x-2) b,(3x+7) chia hết (x-2)

Môn Toán Lớp 6: Bài 1: Tìm x thuộc N, biết
a,(2x+3)chia hết (x-2)
b,(3x+7) chia hết (x-2)

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Bài 1: Tìm x thuộc N, biết a,(2x+3)chia hết (x-2) b,(3x+7) chia hết (x-2)”

 1. a,(2x+3) $\vdots$ (x-2)
  2(x-2)+7 $\vdots$ (x-2)
  Vì: 2(x-2) $\vdots$ (x-2)
  Nên: 7 $\vdots$ (x-2)
  =>x-2 $\in$ Ư(7)={1;7}
  =>x $\in$ {3;9}
  b,(3x+7) $\vdots$ (x-2)
  3(x-2)+13 $\vdots$ (x-2)
  Vì: 3(x-2) $\vdots$ (x-2)
  Nên: 13 $\vdots$ (x-2)
  =>x-2 $\in$ Ư(9)={1;13}
  =>x $\in$ {3;15}
   

  Trả lời

Viết một bình luận