Môn Toán Lớp 6: Bài 2 : một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng 30 m. Người ta muốn trồng cây xung quanh vườn , sao cho mỗi góc vườn

Môn Toán Lớp 6: Bài 2 : một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng 30 m. Người ta muốn trồng cây xung quanh vườn , sao cho mỗi góc vườn có một cây và khoảng cách giữa hai cây liên tiếp bằng nhau. Hỏi số cây phải trồng ít nhất là bao nhiêu?

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Bài 2 : một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 120 m, chiều rộng 30 m. Người ta muốn trồng cây xung quanh vườn , sao cho mỗi góc vườn”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi khoảng cách giữ hai cây là x(x in NN)
  Theo đề bài, ta có:
  120 \vdots x; 30 \vdots x
  =>x in ƯCLN(120; 30)
  Ta lại có:
  120=2^3xx3xx5
  30=2xx3xx5
  =>ƯCLN(120; 30)=2.3.5=30
  Vậy khoảng cách liên tiếp giữa 2 cây là 30
  Tổng số cây của chiều dài là:
  (120:30).2=8(cây)
  Tổng số cây của chiều rộng là:
  (30:30).2=2(cây)
  Tổng số cây của mảnh đất là:
  2+8=10(cây)
  Đáp số: 10 cây 

  Trả lời

Viết một bình luận