Môn Toán Lớp 6: Bạn Hà phải xếp 15 cái bánh vào các đĩa sao cho số bánh trên các đĩa đều bằng nhau. Số cách mà bạn Hà có thể xếp bánh là A. 2

Môn Toán Lớp 6: Bạn Hà phải xếp 15 cái bánh vào các đĩa sao cho số bánh trên các đĩa đều bằng nhau. Số cách mà bạn Hà có thể xếp bánh là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Bạn Hà phải xếp 15 cái bánh vào các đĩa sao cho số bánh trên các đĩa đều bằng nhau. Số cách mà bạn Hà có thể xếp bánh là A. 2”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Bạn Hà phải xếp 15 cái bánh vào các đĩa sao cho số bánh trên các đĩa đều bằng nhau. Số cách mà bạn Hà có thể xếp bánh là
  A. 2
  B. 3
  C. 4
  D. 5
  @ text{ Giải đáp -> C.4
  text{Giải thích
  text{ Vì Ư(15)={1;3;5;15}}
  text{ Ta thấy 15 có 4 ước nên đáp án là C.4

  Trả lời

Viết một bình luận