Môn Toán Lớp 6: Bốn con bò ăn hết 1,5 tấn cỏ trong một ngày Hỏi hai con bò như thế trong 30 ngày ăn hết bao nhiêu tấn cỏ

Môn Toán Lớp 6: Bốn con bò ăn hết 1,5 tấn cỏ trong một ngày Hỏi hai con bò như thế trong 30 ngày ăn hết bao nhiêu tấn cỏ

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Bốn con bò ăn hết 1,5 tấn cỏ trong một ngày Hỏi hai con bò như thế trong 30 ngày ăn hết bao nhiêu tấn cỏ”

 1. Trong 30 ngày 1 con bò ăn hết số cỏ là
  1,5 x 30 =45 ( tạ cỏ )
  2 con bò ăn hết số cỏ là :
  45 x 2 = 90 ( tạ cỏ )
  Cho cj xin lời chúc mai thi tốt đc ko 
  @lhg_2010
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Hai con bò như thế trong 30 ngày ăn hết số tấn cỏ là :
             ( 1,5 : 2 ) · 30 = 22,5 ( tấn cỏ )
                                  Đ/S : 22,5 tấn cỏ
   

  Trả lời

Viết một bình luận