Môn Toán Lớp 6: Cặp số nào sau đây là hai số nguyên tố cùng nhau: A.6 và 15 B.15 và 28 C.7 và 21 D.25 và 35

Môn Toán Lớp 6: Cặp số nào sau đây là hai số nguyên tố cùng nhau:
A.6 và 15
B.15 và 28
C.7 và 21
D.25 và 35

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Cặp số nào sau đây là hai số nguyên tố cùng nhau: A.6 và 15 B.15 và 28 C.7 và 21 D.25 và 35”

 1. Giải đáp: B
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Xét đáp án A , ta có
  6 = 2 . 3
  15 = 3 . 5
  ⇒ Ư CLN(6 ; 15) = 3
  => Loại
  Xét đáp án B , ta có
  15 = 3 . 5
  28 = 4 . 7
  ⇒ Ư CLN(15 ; 28) = 1
  => Chọn
  Xét đáp án C , ta có
  Vì 21 chia hết cho 7 nên Ư CLN(7 ; 21) = 7
  => Loại
  Xét đáp án D , ta có
  25 = 5^2
  35 = 5 . 7
  ⇒ Ư CLN(25 ; 35) = 5
  => Loại

  Trả lời

Viết một bình luận