Môn Toán Lớp 6: câu 1:Một câu đúng 0,5 điểm Hỏi đúng 16 câu được bao nhiêu điểm? Câu 2: Mỗi 1 câu đúng nhận được 0,2 điểm Bạn lan đc 3 điểm hỏi bạn đún

Môn Toán Lớp 6: câu 1:Một câu đúng 0,5 điểm
Hỏi đúng 16 câu được bao nhiêu điểm?
Câu 2: Mỗi 1 câu đúng nhận được 0,2 điểm
Bạn lan đc 3 điểm hỏi bạn đúng bao nhieu câu

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: câu 1:Một câu đúng 0,5 điểm Hỏi đúng 16 câu được bao nhiêu điểm? Câu 2: Mỗi 1 câu đúng nhận được 0,2 điểm Bạn lan đc 3 điểm hỏi bạn đún”

 1. Câu 1 :
  Đúng 16 câu được số điểm là : 
    0,5 xx 16 = 8 ( điểm )
  Vậy đúng 16 câu được 8 điểm .
  Câu 2 :
  Bạn Lan đúng số câu là :
    3 : 0,2 = 15 ( câu )
  Vậy bạn Lan đúng 15 câu .

  Trả lời
 2. $\color{Red}{Lemon}$
  Câu 1:
  Đúng 16 câu được số điểm là:
  0,5 xx 16 = 8 ( điểm )
  Đáp số : 8 điểm.
  Câu 2:
  Bạn Lan được 3 điểm thì đúng số câu là:
  3 : 0,2 = 15 ( câu )
  Đáp số : 15 câu.

  Trả lời

Viết một bình luận