Môn Toán Lớp 6: câu 10 2 mũ 4 nhân 8= trong các khẳng định dưới đây khẳng định sai là 3 mũ 2 =9 1 mũ 3 =1 5 mũ 0 = 1 2 mũ

Môn Toán Lớp 6: câu 10 2 mũ 4 nhân 8=
trong các khẳng định dưới đây khẳng định sai là
3 mũ 2 =9 1 mũ 3 =1 5 mũ 0 = 1 2 mũ 3 = 6
câu 12 121 – 21 nhân [2 mũ 3 – 3 ]
câu 13 x mũ 2 chia 2 =8
câu 14 3 mũ x -2 = 27
giải chi tiết giúp mình

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: câu 10 2 mũ 4 nhân 8= trong các khẳng định dưới đây khẳng định sai là 3 mũ 2 =9 1 mũ 3 =1 5 mũ 0 = 1 2 mũ”

 1. Giải đáp
  Câu 10
  2 mũ 4 x 8 = 128
  Vì 2 mũ 4 là : 2.2.2.2 = 16 x 8
  Câu 2 mũ 3 sai vì 2 mũ 3 là bằng : 2.2.2 = 8
  Câu 13 
  x mũ 2 chia 2 = 8
  x                      = 8 x 2² vì x mũ 2 nên ta xe nhân 4
  x                      = 32
  Câu 14 ko bt làm 🙁
  Chúc bạn học tốt!
   

  Trả lời

Viết một bình luận