Môn Toán Lớp 6: cho A = 1.2+2.3+…+28.29+29.30 hỏi A có chia hết cho 31 không ? Vì sao ?

Môn Toán Lớp 6: cho A = 1.2+2.3+…+28.29+29.30 hỏi A có chia hết cho 31 không ? Vì sao ?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: cho A = 1.2+2.3+…+28.29+29.30 hỏi A có chia hết cho 31 không ? Vì sao ?”

 1. A = 1.2+2.3+…+28.29+29.30
  3A = 1.2.3 + 2.3.3 + 3.4.3 + … + 28.29.3 + 29.30.3
  3A = 1.2.3 + 2.3.(4-1) + 3.4.(5-2) + … + 29.30.(31-28)
  3A = 1.2.3 + 2.3.4 – 1.2.3 + 3.4.5 – 2.3.4 + … + 29.30.31
  3A = 29.30.31
  A = 29.30.31 : 3
  Mà 31 chia hết cho 31 nên A chia hết cho 31.
  ——-
  Chúc bạn học tốt nha!
  Mik xin hay nhất đc khum ạ?

  Trả lời
 2. A=1.2+2.3 +… +29.30
  => 3A=1.2.3+2.3.3+…+29.30.3
  => 3A=1.2.3+2.3.(4-1)+…+29.30.(31-28)
  => 3A=1.2.3+2.3.4-1.2.3+…+29.30.31-28.29.30
  =>3A = 29.30.31
  =>A= (29.30.31)/3
  =>A=(29.30)/3 . 31 vdots 31
  Vậy A vdots 31

  Trả lời

Viết một bình luận