Môn Toán Lớp 6: Cho A = 3^2+3^3+3^4+…+3^24+3^25. Chứng minh rằng A chia hết cho 40.

Môn Toán Lớp 6: Cho A = 3^2+3^3+3^4+…+3^24+3^25. Chứng minh rằng A chia hết cho 40.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Cho A = 3^2+3^3+3^4+…+3^24+3^25. Chứng minh rằng A chia hết cho 40.”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  A = 3^2 + 3^3 + 3^4 + … + 3^24 + 3^25
  A = ( 3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5 ) + … + ( 3^22 + 3^23 + 3^24 + 3^25 )
  A = 3^2 . ( 1 + 3 + 3^2 + 3^3 ) + … + 3^22 . ( 1 + 3 + 3^2 + 3^3 )
  A = 3^2 . 40 + … + 3^22 . 40
  A = 40 . ( 3^2 + … + 3^22 )
  Vì 40 \vdots 40 => 40 . ( 3^2 + … + 3^22 ) \vdots 40 
  => A \vdots 40
  @ZenZ

  Trả lời
 2. C // M : A \vdots 40
  A = 3^2 + 3^3 + 3^4 + … + 3^24 + 3^25
  A = (3^2 + 3^3 + 3^4 + 3^5) + (3^6 + 3^7 + 3^8 + 3^9) + … + (3^22 + 3^23 + 3^24 + 3^25)
  A = 3^2(1 + 3 + 3^2 + 3^3) + 3^6(1 + 3 + 3^2 + 3^3) + … + 3^22(1 + 3 + 3^2 + 3^3)
  A = 3^2 . 40 + 3^6 . 40 + … + 3^22 . 40
  A = (3^2 + 3^6 + … + 3^22) . 40
  => A \vdots 40 (đpcm)

  Trả lời

Viết một bình luận