Môn Toán Lớp 6: cho p là số nguyên tố lớn hơn 3 CMR $p^{2}$ – 1 chia hết cho 24

Môn Toán Lớp 6: cho p là số nguyên tố lớn hơn 3 CMR $p^{2}$ – 1 chia hết cho 24

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: cho p là số nguyên tố lớn hơn 3 CMR $p^{2}$ – 1 chia hết cho 24”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có : p^2-1 = (p-1)(p+1)
  Do p là số nguyên tố lớn hơn 3 
  => p-1;p+1 là 2 số chẵn
  => (p-1)(p+1) \vdots 8 (1)
  Do p là số nguyên tố lớn hơn 3 
  => (p-1)(p+1) \vdots 3 (2)
  Từ (1)(2) và (3;8)=1 => p^2-1 \vdots 24
  #nth

  Trả lời

Viết một bình luận