Môn Toán Lớp 6: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là?

Môn Toán Lớp 6: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Cho P là tập hợp các ước không nguyên tố của số 180. Số phần tử của tập hợp P là?”

 1. Ta có:
  180=2^2. 3^2.5
  Số ước của 180 là (2+1).(2+1).(1+1)=18 ước.
  Các ước nguyên tố của 180 là {2;3;5}
  => Có 3 ước nguyên tố.
  => Các ước ko nguyên tố là:
  =>18-3=15 ( ước )
  Vậy số phần tử của P là 15 

  Trả lời

Viết một bình luận