Môn Toán Lớp 6: cho tam giác ABC,MN là trung điểm của AB,AC nếu MN=6 thì BC bằng bao nhiêu

Môn Toán Lớp 6: cho tam giác ABC,MN là trung điểm của AB,AC nếu MN=6 thì BC bằng bao nhiêu

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: cho tam giác ABC,MN là trung điểm của AB,AC nếu MN=6 thì BC bằng bao nhiêu”

 1. $\text{Ta có: MN là trung điểm của AB, AC}$
  $\text{⇒ AN = NC và AM = MB}$
  $\text{⇒ MN là đường trung bình của ΔABC.}$
  $\text{Theo tính chất đường trung bình của một tam giác:}$
  $\text{· BC = 2MN = 2.6 = 12 (cm)}$
  $\text{⇒ BC = 12 (cm)}$
  _________________________________________
  $\text{CHÚC BẠN HỌC TỐT NHÉ! TE AMOOO :b}$
  $\text{#MuñozSerrano}$
   

  mon-toan-lop-6-cho-tam-giac-abc-mn-la-trung-diem-cua-ab-ac-neu-mn-6-thi-bc-bang-bao-nhieu

  Trả lời

Viết một bình luận