Môn Toán Lớp 6: chứng tỏ : 7 mũ 4 + 7 mũ 5 + 7 mũ 6 chia hết cho 57

Môn Toán Lớp 6: chứng tỏ : 7 mũ 4 + 7 mũ 5 + 7 mũ 6 chia hết cho 57

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: chứng tỏ : 7 mũ 4 + 7 mũ 5 + 7 mũ 6 chia hết cho 57”

Viết một bình luận