Môn Toán Lớp 6: chứng tó rằng phân số 8n+3/6n+2 là phân số tối giản với n thuộc N*

Môn Toán Lớp 6: chứng tó rằng phân số 8n+3/6n+2 là phân số tối giản với n thuộc N*

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: chứng tó rằng phân số 8n+3/6n+2 là phân số tối giản với n thuộc N*”

 1. Gọi d là ước chung của 8n+3 và 6n+2    (d in NN^(**))
  => {(8n+3 vdots d),(6n+2 vdots d):}
  => 6(8n+3)-8(6n+2) vdots d
  => 2 vdots d
  => d in {1;2}
  Nếu d=2
  => 8n+3 vdots 2
  -> vô lí vì 8n+3 lẻ
  Do đó d=1
  Hay (8n+3)/(6n+2) tối giản

  Trả lời

Viết một bình luận