Môn Toán Lớp 6: chứng tỏ rằng phân số A= 2 mũ 2021 + 3 mũ 2021 phần 2 mũ 2022 + 3 mũ 2022 là phân số tối giản

Môn Toán Lớp 6: chứng tỏ rằng phân số A= 2 mũ 2021 + 3 mũ 2021 phần 2 mũ 2022 + 3 mũ 2022 là phân số tối giản

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: chứng tỏ rằng phân số A= 2 mũ 2021 + 3 mũ 2021 phần 2 mũ 2022 + 3 mũ 2022 là phân số tối giản”

 1. Giải đáp:  nó là phân số tối giản
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta lấy từng ví dụ nhỏ nhất 
  2 mũ 2 + 3 mũ 2 phần 2 mũ 3 + 3 mũ 3 sẽ ra :
  13 phần 35 suy ra bài trên là phân số tối giản
   

  Trả lời

Viết một bình luận