Môn Toán Lớp 6: Có 12 quả táo,20 quả cam,24 quả xoài. Lan muốn chia đều mỗi loại quả đó vào các hộp quà. Tính số hộp quà nhiều nhất mà Lan có thể chi đ

Môn Toán Lớp 6: Có 12 quả táo,20 quả cam,24 quả xoài. Lan muốn chia đều mỗi loại quả đó vào các hộp quà. Tính số hộp quà nhiều nhất mà Lan có thể chi được.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Có 12 quả táo,20 quả cam,24 quả xoài. Lan muốn chia đều mỗi loại quả đó vào các hộp quà. Tính số hộp quà nhiều nhất mà Lan có thể chi đ”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi số hộp quà là x (x>0)
  Để chia đều mỗi loại quả vào mỗi hộp
  Theo đề ra, ta có:
  12 \vdots x; 20 \vdots x; 24\vdots x (x lớn nhất )
  =>x in ƯCLN(12; 20; 24)
  Ta có:
  12=2^2 .3
  20=2^2 .5
  24=2^3 .3
  =>ƯCLN(12; 20; 24)=2^2=4(tm) 
  Vậy số hộp quà nhiều nhất mà Lan có thể chia được là 4 hộp

  Trả lời

Viết một bình luận