Môn Toán Lớp 6: có A= 7+7^3+7^5+…+7^1999 chứng tỏ A chia hết cho 35

Môn Toán Lớp 6: có A= 7+7^3+7^5+…+7^1999 chứng tỏ A chia hết cho 35

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: có A= 7+7^3+7^5+…+7^1999 chứng tỏ A chia hết cho 35”

 1. A = 7 + 7^3 + 7^5 + … + 7^(1999)
  A = ( 7 + 7^3 ) + ( 7^5 + 7^7 ) + … + ( 7^(1997) + 7^(1999) )
  A = ( 7 + 7^3 ) + 7^4 ( 1 + 7^3 ) + … + 7^(1996) ( 1 + 7^3 )
  A = 350 + 7^4 . 350 + … + 7^(1996) . 350
  A = 350 . ( 1 + 7^4 + … + 7^(1996) ) \vdots 35 ( đpcm )

  Trả lời

Viết một bình luận