Môn Toán Lớp 6: Diện tích hình tam giác là 237.5cm2. Chiều cao của hình tam giác dài hơn chiều dài cạnh đáy là 6cm. Cạnh đáy dài bao nhiêu cm?

Môn Toán Lớp 6: Diện tích hình tam giác là 237.5cm2. Chiều cao của hình tam giác dài hơn chiều dài cạnh đáy là 6cm. Cạnh đáy dài bao nhiêu cm?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Diện tích hình tam giác là 237.5cm2. Chiều cao của hình tam giác dài hơn chiều dài cạnh đáy là 6cm. Cạnh đáy dài bao nhiêu cm?”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi chiều cao cạnh đáy là x (cm)
  Chiều cao hình tam giác là : x + 6 (cm)
  Theo bài ra , ta có
  x(x + 6) : 2 = 237,5
  ⇒ x(x + 6) = 237,5 . 2
  ⇒ x(x + 6) = 475
  Ta thấy : 475 = 19 . 25
  Do đó , x = 19 (cm)
  Vậy cạnh đáy dài 19 cm

  Trả lời

Viết một bình luận