Môn Toán Lớp 6: gia đình bạn Linh muốn sơn lại mặt ngoài một bức tường của ngôi nhà. Bức tường có dạng hình chữ nhật có chiều rộng 5m, chiều dài 9m Trê

Môn Toán Lớp 6: gia đình bạn Linh muốn sơn lại mặt ngoài một bức tường của ngôi nhà. Bức tường có dạng hình chữ nhật có chiều rộng 5m, chiều dài 9m Trên bức tường đó có một cửa sổ hình vuông có cạnh 15dm
a) tính diện tích phần cửa sổ hình vuông
b) tính diện tích phần bức tường cần sơn
c) Biết giá tiền công sơn tường là 15000 đồng cho mỗi m2. Hỏi gia đình bạn Linh sơn bức tường hết bao nhiêu tiền công?

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: gia đình bạn Linh muốn sơn lại mặt ngoài một bức tường của ngôi nhà. Bức tường có dạng hình chữ nhật có chiều rộng 5m, chiều dài 9m Trê”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Diện tích phần cửa sổ hình vuông là :
  15 xx 15 = 225 ( dm^2 )
                 =2,25 m^2
  b) Diện tích phần bức tường là :
  5 xx 9 = 45 ( m^2 )
  Diện tích phần bức tường cần sơn là :
  45 – 2,25 = 42,75 ( m^2 )
  c) Gia đình bạn Linh sơn bức tường đó cần số tiền là :
  42,75 xx 15000 = 641250 ( đồng )
                Đáp số : a) 2,25 m^2
                               b) 42,75 m^2
                               c) 641250 đồng

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   diện tích bức tường là
  12×5=60 m^2
  đổi 15dm=1,5m
  diện tích cửa sổ
  1,5×1,5=2,25
  diện tích cần sơn là
  60-2,25=57,75
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

  Trả lời

Viết một bình luận