Môn Toán Lớp 6: giải thích cách tính cụ thể ạ 50.(27 – 40) – 27. (50 – 40). tính hợp lí

Môn Toán Lớp 6: giải thích cách tính cụ thể ạ 50.(27 – 40) – 27. (50 – 40). tính hợp lí

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: giải thích cách tính cụ thể ạ 50.(27 – 40) – 27. (50 – 40). tính hợp lí”

Viết một bình luận