Môn Toán Lớp 6: Hãy so sánh: 10^10 và 48.50^5 Zúp iem zới mấy acj oyy!!!

Môn Toán Lớp 6: Hãy so sánh:
10^10 và 48.50^5
Zúp iem zới mấy acj oyy!!!

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Hãy so sánh: 10^10 và 48.50^5 Zúp iem zới mấy acj oyy!!!”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  10^10 = (10^2)^5 = 100^5
  text{Giả sử : 48 . 50^5 = 50 . 50^5 = 51^6
  text{vì 51^6 < 100^5
  text{Nên 48 . 50^5 < 100^5
  text{Hay 48 . 50^5 < 10^10
  text{Vậy 48 . 50^5 < 10^10
  @hk10

  Trả lời

Viết một bình luận