Môn Toán Lớp 6: helpppppppppppppppppppppppppppppppppp đề: Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên a, tồn tại số tự nhiên b sao cho ab + 4 là số chính phươ

Môn Toán Lớp 6: helpppppppppppppppppppppppppppppppppp
đề:
Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên a, tồn tại số tự nhiên b sao cho ab + 4 là số chính phương.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: helpppppppppppppppppppppppppppppppppp đề: Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên a, tồn tại số tự nhiên b sao cho ab + 4 là số chính phươ”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  Gọi x^2 = ab + 4
  => ab = x^2 – 4
  => ab = x^2 – 2^2
  => ab = (x – 2)(x + 2)
  (x + 2) – (x – 2) = 4
  Với mọi số tự nhiên a luôn tồn tại số tự nhiên b (b = a + 4) sao cho ab + 4 là số chính phương.

  Trả lời

Viết một bình luận