Môn Toán Lớp 6: hiện nay cha hơn con 30 tuổi và gấp 7 lần tuổi con hỏi sau bao nhiêu năm nữa ,tuổi cha gấp 3 lần tuổi con?

Môn Toán Lớp 6: hiện nay cha hơn con 30 tuổi và gấp 7 lần tuổi con hỏi sau bao nhiêu năm nữa ,tuổi cha gấp 3 lần tuổi con?

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: hiện nay cha hơn con 30 tuổi và gấp 7 lần tuổi con hỏi sau bao nhiêu năm nữa ,tuổi cha gấp 3 lần tuổi con?”

 1. Hiện nay tuổi con là:
  30:(7-1)=5(tuổi)
  Hiện nay tuổi cha là:5+30=35(tuổi)
  Sau 10 năm nữa thì tuổi cha gấp 3 lần tuổi con vì
  Sau 10 năm nữa tuổi cha là:35+10=45(tuổi)
  Sau 10 năm nữa tuổi con là:5+10=15(tuổi)
  Sau 10 năm tuổi cha gấp số làn tuổi con là:45:15=3(lần)
  Vậy 10 năm nữa tuổi cha gấp 3 lần tuổi con

  Trả lời

Viết một bình luận