Môn Toán Lớp 6: HỢP SỐ LÀ GÌ GIẢI THÍCH MÌNH VỚI

Môn Toán Lớp 6: HỢP SỐ LÀ GÌ GIẢI THÍCH MÌNH VỚI

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: HỢP SỐ LÀ GÌ GIẢI THÍCH MÌNH VỚI”

 1. #Zu_nie
  Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  @ Giải thích ý nghĩa của Hợp Số trong toán học : 
  – Là một số chia hết cho các số khác ngoài 1 và chính nó
  – Lớn hơn 1 và có nhiều hơn 2 ước
   

  Trả lời

Viết một bình luận