Môn Toán Lớp 6: hợp số là? số naofd là hợp số A.2 B.29 C.41 D.27

Môn Toán Lớp 6: hợp số là?
số naofd là hợp số
A.2 B.29 C.41 D.27

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: hợp số là? số naofd là hợp số A.2 B.29 C.41 D.27”

 1. Giải đáp: D
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  vì hợp số là những số chia cho các số khác ngoài số 1 và chính nó. Hay nói cách khác, hợp số là những số có nhiều hơn 2 ước là 1 và chính nó.
  mà 27 = 3 . 9
  các số khác 2 = 2 . 2
                     41 = 41 . 1    
                     29 = 29 .1       
  => chọn D
   

  Trả lời

Viết một bình luận