Môn Toán Lớp 6: kết quả của phép tính 200-[175-(9-4)mũ2]

Môn Toán Lớp 6: kết quả của phép tính 200-[175-(9-4)mũ2]

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: kết quả của phép tính 200-[175-(9-4)mũ2]”

Viết một bình luận