Môn Toán Lớp 6: mẹ mua 285 quả trứng gà và 180 quả trứng vịt, có thể gì chia đều ra các túi. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu túi

Môn Toán Lớp 6: mẹ mua 285 quả trứng gà và 180 quả trứng vịt, có thể gì chia đều ra các túi. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu túi

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: mẹ mua 285 quả trứng gà và 180 quả trứng vịt, có thể gì chia đều ra các túi. Hỏi có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu túi”

 1. Gọi số túi chia được là x
  Ta có : 285 $\vdots$ x và 180 $\vdots$ x mà x là số túi nhiều nhất nên x là  ƯCLN(285,180)
  285 = 3.5.19
  180=2^2.3^2.5
  ƯCLN(285,180) = 3.5 = 15
  Vậy có thể chia nhiều nhất 15 túi

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Gọi x là số túi được chia nhiều nhất
  Ta có:
  285 = 3 . 5 . 19
  180 = 2^2 . 3^2 . 5
  ⇒ x ∈ ƯCLN { 285; 180 } = 3 . 5 = 15
  Vậy có thể chia được nhiều nhất 15 túi
  #tn

  Trả lời

Viết một bình luận