Môn Toán Lớp 6: Mỗi bao gạo cân nặng 50 kg mỗi bao Ngô cân nặng 40 kg một ô tô chở được 23 gạo và 25 bao Ngô hỏi xe đó chở được bao nhiêu tấn gạo và ng

Môn Toán Lớp 6: Mỗi bao gạo cân nặng 50 kg mỗi bao Ngô cân nặng 40 kg một ô tô chở được 23 gạo và 25 bao Ngô hỏi xe đó chở được bao nhiêu tấn gạo và ngô

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Mỗi bao gạo cân nặng 50 kg mỗi bao Ngô cân nặng 40 kg một ô tô chở được 23 gạo và 25 bao Ngô hỏi xe đó chở được bao nhiêu tấn gạo và ng”

 1. 23 bao gạo nặng là :
  23 xx 50 = 1150 (kg)
  25 bao ngô nặng là :
  25 xx 40 = 1000 (kg)
  Xe đó chở được số tấn gạo và ngô là :
  1150+1000=2150 (kg)
  Đổi 2150 kg =2,15 tấn
  Đáp số : 2,15 tấn 

  Trả lời

Viết một bình luận