Môn Toán Lớp 6: Một mảnh vườn hình vuông cạnh 20m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2m thuộc đất của vườn. Phần đất còn lại dùng để trồng t

Môn Toán Lớp 6: Một mảnh vườn hình vuông cạnh 20m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2m thuộc đất của vườn. Phần đất còn lại dùng để trồng trọt. Tính diện tích phần đất trồng trọt
Các bạn giải thích giúp mình chỗ tính cạnh nhé

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Một mảnh vườn hình vuông cạnh 20m. Người ta làm một lối đi xung quanh vườn rộng 2m thuộc đất của vườn. Phần đất còn lại dùng để trồng t”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Phần đất dùng để trồng trọt dài  là:
  20-2-2=16 (m)
  Diện tích phần đất trồng là:
  16×16=256(m²)
  Đ/s……..
  vuminhanh4
  hoidap#

  mon-toan-lop-6-mot-manh-vuon-hinh-vuong-canh-20m-nguoi-ta-lam-mot-loi-di-ung-quanh-vuon-rong-2m

  Trả lời

Viết một bình luận