Môn Toán Lớp 6: Một người dự định lắp cửa kính cho một cửa sổ thông gió hình thoi có độ dài hai đường chéo là 8dm và 12 dm. Biết 1m^2 cửa kính để làm c

Môn Toán Lớp 6: Một người dự định lắp cửa kính cho một cửa sổ thông gió hình thoi có độ dài hai đường chéo là 8dm và 12 dm. Biết 1m^2 cửa kính để làm cửa sổ có giá là 1500000 đồng. Tính số tiền cần có để lắp cửa kính cho cửa sổ.

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Một người dự định lắp cửa kính cho một cửa sổ thông gió hình thoi có độ dài hai đường chéo là 8dm và 12 dm. Biết 1m^2 cửa kính để làm c”

 1. Giải đáp: 720000
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
                                             bài làm 
     Diện tích cửa sổ thông gió hình thoi  đó là 
                         ( 8 x 12 ) : 2 = 48 ( dm2 )
             Đổi 48dm2 = 0,48 m2 
      Số tiền cần có để lắp cửa kính cho cửa sổ là
                   1500000 x 0,48 = 720000  ( đồng )
                                             Đáp số : 720000 đồng  

  Trả lời

Viết một bình luận