Môn Toán Lớp 6: Một phòng chiếu phim có 18 hàng ghế, mỗi hàng có 18 ghế. Giá một vé xem phim là 50 000 đồng. a) Tối thứ Sáu, số tiền bán vé thu được là

Môn Toán Lớp 6: Một phòng chiếu phim có 18 hàng ghế, mỗi hàng có 18 ghế. Giá một vé xem phim là 50 000 đồng.
a) Tối thứ Sáu, số tiền bán vé thu được là 10 550 000 đồng. Hỏi có bao nhiêu vé không bán được?
b) Tối thứ Bảy, tất cả các vé đều được bán hết. Số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?
c) Chủ Nhật còn 41 vé không bán được. Hỏi số tiền bán vé thu được là bao nhiêu?
______________________________________________________________________________________________________
Khối 6 có 320 học sinh đi tham quan. Nhà trường cần thuê ít nhất bao nhiêu xe ô tô 45 chỗ ngồi để đủ chỗ cho tất cả học sinh?
______________________________________________________________________________________________________

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Một phòng chiếu phim có 18 hàng ghế, mỗi hàng có 18 ghế. Giá một vé xem phim là 50 000 đồng. a) Tối thứ Sáu, số tiền bán vé thu được là”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số ghế của phòng chiếu phim bằng số vé nhiều nhất có thể bán được và bằng:
  18.18 = 324 (ghế)
  a) Số vé bán được trong tối thứ Sáu là:
  10 550 000 : 50 000 = 211 (vé)
  b) Tối thứ Bảy tất cả các vé đều được bán hết, số tiền thu được là:
  324 . 50 000 = 16 200 000 (đồng)
  c) Chủ nhật còn 41 vé không bán được, nên số vé đã bán là:
  324 – 41 = 283 (vé)
  Số tiền bán vé thu được là:
  283 . 50 000 = 14 150 000 (đồng)
  text{Đáp số a)211 vé ; b) 16200000 đồng ; c) 14150000 đồng
  ————
  Ta có 320 : 45 = 7 dư 5
  Như vậy sẽ có 7 xe chở mỗi xe 45 em và 1 xe chở 5 em còn lại
  Vậy nhà trường phải thuê ít nhất 7+1=8 (xe) để chở hết các em.
  text{ Đáp số 8 xe 
   

  Trả lời
 2. @K
  Câu 1:
  Số ghế của phòng chiếu phim bằng số vé nhiều nhất có thể bán được và bằng:
      18.18 = 324 (ghế)
  a) Số vé bán được trong tối thứ Sáu là:
  10 550 000 : 50 000 = 211 (vé)
  Số vé không bán được trong tối thứ Sáu là:
  324 – 211= 113 (vé)
  b) Tối thứ Bảy tất cả các vé đều được bán hết, số tiền thu được là:
  324 . 50 000 = 16 200 000 (đồng)
  c) Chủ nhật còn 41 vé không bán được, nên số vé đã bán là:
  324 – 41 = 283 (vé)
  Số tiền bán vé thu được là:
  283 . 50 000 = 14 150 000 (đồng)
  Đáp số: a) 113 vé
  b) 16 200 000 đồng
  c) 14 150 000 đồng
  Câu 2:
  Vì 320 : 45 = 7 (dư 5) nên xếp đủ 7 xe thì còn dư 5 học sinh, do đó cần thêm 1 xe để chở hết 5 học sinh đó.
  Vậy cần tất cả: 7 + 1 = 8 (xe ô tô).
   
   

  Trả lời

Viết một bình luận