Môn Toán Lớp 6: (n+8)chia het cho (n+3)

Môn Toán Lớp 6: (n+8)chia het cho (n+3)

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: (n+8)chia het cho (n+3)”

 1. (n+8) chia hết cho (n+3)
  => [(n+3)+5] chia hết (n+3)
  Vì (n+3) chia hết cho (n+3) nên 5 chia hết cho (n+3)
  => n+3 ∈ Ư(5) = {1;5}
  *n+3 = 1
   n      = 1-3 (loại)
  *n+3 = 5
   n      = 5-3
   n      = 2 (chọn)
  Vậy n = 2
  Xin hay nhất

  Trả lời
 2. Ta có: n + 8 = n + 3 + 5
  Để n + 8 \vdots n + 3 thì
  5 \vdots n + 3
  => n + 3 \in Ư(5)
  => n + 3 \in {+-1,+-5}
  => n \in {-8,-4,-2,2}
  Vậy n \in {-8,-4,-2,2} thì n + 8 \vdots n + 3
  $#duong612009$

  Trả lời

Viết một bình luận