Môn Toán Lớp 6: 1.Tìm uc (124,320)2.Tìm uc(252,50360

Môn Toán Lớp 6:

1.Tìm uc (124,320)

2.Tìm uc(252,50360

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 1.Tìm uc (124,320)2.Tìm uc(252,50360”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  1/
  Ta có: 124=$2^{2}$.31
            320=$2^{6}$.5
  ƯCLN(124,320)=$2^{2}$=4
  ƯC(124,320)=Ư(4)={1;2;4}
  2/
  Ta có: 252=$2^{2}$.$3^{2}$.7
            50360=$2^{3}$.5.1259
  ƯCLN(252,50360)=$2^{2}$=4
  ƯC(252,50360)=Ư(4)={1;2;4}
  \text{Chúc bạn học tốt^^!}
  \text{#Haibara Ai}

  Trả lời

Viết một bình luận