Môn Toán Lớp 6: 18+3×(x-3)=31 giúp mik nha

Môn Toán Lớp 6:

18+3×(x-3)=31 giúp mik nha

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 18+3×(x-3)=31 giúp mik nha”

Viết một bình luận