Môn Toán Lớp 6: 28+2(x-9)=50 giúp ạ aa

Môn Toán Lớp 6:

28+2(x-9)=50 giúp ạ aa

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 28+2(x-9)=50 giúp ạ aa”

Viết một bình luận