Môn Toán Lớp 6: 45:x,54:x và x là lớn nhất

Môn Toán Lớp 6:

45:x,54:x và x là lớn nhất

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: 45:x,54:x và x là lớn nhất”

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  Do:
  45\vdotsx
  54\vdotsx
  =>x\inƯC(45;54)
  Mà x là lớn nhất nên: x=ƯCLN(45;54)
  Ta có:
  45=3^2 .5
  54=2.3^3
  =>ƯCLN(45;54)=3^2=9
  =>x=9
  $\text{Vậy}$ x=9

  Trả lời

Viết một bình luận