Môn Toán Lớp 6: Bài 2 a) ( -1) + (-2) +(-3) +-…+(-88)b) (-5) + (-10) +–.+(-200)c) ( -3) + (-9)+-…+(-66)

Môn Toán Lớp 6:

Bài 2

a) ( -1) + (-2) +(-3) +…….+(-88)

b) (-5) + (-10) +………+(-200)

c) ( -3) + (-9)+…….+(-66)

Cíu mịiiiiii

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Bài 2 a) ( -1) + (-2) +(-3) +-…+(-88)b) (-5) + (-10) +–.+(-200)c) ( -3) + (-9)+-…+(-66)”

 1. a) (-1)+(-2)+(-3)+….+(-88)
  = -1-2-3-…-88
  = -(1+2+3+…+88)
  Đặt A = 1+2+3+…+88
  A có : (88-1):1+1 = 88 (số)
  => A = (88+1).88:2 = 3916 
  => Giá trị của biểu thức trên là -3916
  ———————————–
  b) (-5)+(-10)+…+(-200)
  = -5-10-…-200
  = -(5+10+…+200)
  Đặt A = 5+10+…+200
  A có : (200-5):5+1 = 40 (số)
  => A = (200+5).40:2 = 4100
  => Giá trị của biểu thức trên là -4100
  ————————————
  c) (-3)+(-9)+…+(-66)
  = -3-9-…-66
  = -(3+9+..+66)
  Đặt A = 3+9+…+66
  A có : (66-3):6+1 = 11,5 (số) 
  => A không có giá trị 
  Vậy không tồn tại giá trị cần tìm 

  Trả lời

Viết một bình luận