Môn Toán Lớp 6: Cho hình chữ nhật có chiều dài 5 dm chiều rộng 30 cm diện tích hình chữ nhật là

Môn Toán Lớp 6:

Cho hình chữ nhật có chiều dài 5 dm chiều rộng 30 cm diện tích hình chữ nhật là

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Cho hình chữ nhật có chiều dài 5 dm chiều rộng 30 cm diện tích hình chữ nhật là”

 1. Giải đáp:
  Đổi :30cm = 3dm
  Diện tích hình chữ nhật là
  5 xx3 = 15 (dm^2)
  Vậy diện tích hình chữ nhật là 15dm^2
  Áp dụng
  – Hình chữ nhật
  C = (a + b) xx 2
  S = a xx b
  Trong đó :
  a là chiều dài
  b là chiều rộng
   

  Trả lời

Viết một bình luận