Môn Toán Lớp 6: Chứng minh rằng trong 10 số tự nhiên bất kì luôn tồn tại 2 số có tổng hoặc hiệu chia hết cho17( giải theo nguyên lý ĐI-RICH-LÊ)<

Môn Toán Lớp 6:

Chứng minh rằng trong 10 số tự nhiên bất kì luôn tồn tại 2 số có tổng hoặc hiệu chia hết cho17( giải theo nguyên lý ĐI-RICH-LÊ)

GIÚP MÌNH NHÉ MÌnh hứa sẽ vote 5 * và thả tim cảm ơn

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Chứng minh rằng trong 10 số tự nhiên bất kì luôn tồn tại 2 số có tổng hoặc hiệu chia hết cho17( giải theo nguyên lý ĐI-RICH-LÊ)<”

 1. Giải
  Một số tự nhiên bất kì khi chia 17 có 17 trường hợp vế số dư từ dư 0 đến dư 16
  Ta chia các trường hợp về số dư thành các nhóm :
  Nhóm 1 : dư 0
  Nhóm 2 : dư 1 và 16
  Nhóm 3 : dư 2 và 15
  Nhóm 4 : dư 3 và dư 14
  Nhóm 5 : dư 4 và 13
  Nhóm 6 : dư 5 dư 12
  Nhóm 7 : dư 6 dư 11
  Nhóm 8 : dư 7 và 10
  Nhóm 9 : dư 8 và 9
  Có 10 số tự nhiên mà chỉ có 9 nhóm
  => Theo nguyên lí Đi-rích-lê , tồn tại 2 số có tổng hoặc hiệu \vdots 17
   

  Trả lời

Viết một bình luận