Môn Toán Lớp 6: Cô Ba mua 30 quyển vở,30 chiếc bút bi,hai hộp bút chì mỗi hộp có 12 chiếc.Tổng số tiền cô phải thanh toán là 396000 đồng.Cô chỉ nhớ

Môn Toán Lớp 6:

Cô Ba mua 30 quyển vở,30 chiếc bút bi,hai hộp bút chì mỗi hộp có 12 chiếc.Tổng số tiền cô phải thanh toán là 396000 đồng.Cô chỉ nhớ giá của một quyển vở là 7500 đồng,giá của một chiếc bút bi là 2500 đồng.Hãy tính giúp cô Ba xem một chiếc bút chì giá bao nhiêu tiền?

Giúp em vs.Em cần gấp ạ

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Cô Ba mua 30 quyển vở,30 chiếc bút bi,hai hộp bút chì mỗi hộp có 12 chiếc.Tổng số tiền cô phải thanh toán là 396000 đồng.Cô chỉ nhớ”

 1. Giá tiền của 30 quyển vở là:
  7500xx30=225 000 (đồng)
  Giá tiền của 30 chiếc bút bi là:
  2500xx30=75 000 (đồng)
  Tổng số tiền của 30 quyển vở và 30 bút bi là:
  225 000 + 75 000=300 000 (đồng)
  Số tiền còn lại cô Ba có là:
  396 000-300 000=96 000 (đồng)
  2 hộp bút chì có số cái bút là:
  12xx2=24 (cái)
  Giá tiền của 1 chiếc bút chì là:
  96 000 : 24=4000 (đồng)
         Đáp số: 4000 đồng

  Trả lời
 2. Giải đáp: 4000 (đồng)
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:                         Bài Giải
    Tổng số tiền Cô Ba mua quyển vở, bút bi là :
             ( 30 x 7500 ) + ( 30 x 2500 ) = 300000 (đồng)
   Số tiền mà cô ba mua bút chì là : 
            396000 – 300000 = 96000
   Số cây bút chì mà cô ba mua là :
            12 x 2 = 24 (cây)
   Mỗi chiết bút chì mà cô ba mua số tiền là :
            96000 : 24 = 4000 (đồng)
                     DS :  4000 (đồng)

  Trả lời

Viết một bình luận