Môn Toán Lớp 6: Lớp 6A có 18 bạn nam và 24 mạng nữ trong một buổi sinh hoạt lớp bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn n

Môn Toán Lớp 6:

Lớp 6A có 18 bạn nam và 24 mạng nữ trong một buổi sinh hoạt lớp bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn nam nằm trong nỗi nhớ đều bằng nhau và số bạn nữ cũng vậy hỏi lớp có thể chia được nhiều nhất bao nhiêu nhóm khi đó mỗi nhóm có bao nhiêu bạn nam có bao nhiêu bạn nữ

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Lớp 6A có 18 bạn nam và 24 mạng nữ trong một buổi sinh hoạt lớp bạn lớp trưởng dự kiến chia các bạn thành từng nhóm sao cho số bạn n”

 1. Giải đáp:Vậy có thể chia nhiều nhóm thành
  Mỗi nhóm có 3 nam, 4 nữ
  Lời giải và giải thích chi tiết: Gọi số nhóm chia được là a (a thuộc N*)
  Theo bài ra ta có: 18 chia hết cho a ; 24 chia hết cho a
  a thuộc ƯC(18,24)
  Ta có: 18= ( 1,2,3,6,9,18 )
             24=( 1,2,3,4,6,8,12,24 )
  ƯC(18,24) = ( 1,2,3,6 )
  Vậy có thể chia nhiều nhất thành 6 nhóm
  Khi đó, mỗi nhóm có: Số bạn nam là : 18 : 6 = 3 ( bạn )
                                      Số bạn nữ là : 24 : 6 = 4 ( bạn )

  Trả lời
 2.     Gọi x là số nhóm cần tìm
  →x ƯC(18;24)
       18 = 2 . 3²
       24 = 2³ . 3
       ƯCLN( 18;24)= 2 . 3 = 6
  → Vậy có thể chia nhiều nhất là 6 nhóm
       Mỗi nhóm có số bạn nam là 18 : 6 = 3
       Mỗi nhóm có số bạn nữ là    24 : 6 = 4
  Chúc Bạn Học Tốt
  Cho Mình Xin CTLHN Nhé
  *buiquocdat72  

  Trả lời

Viết một bình luận