Môn Toán Lớp 6: Một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm , diện tích bằng 96 cmkhối . Tính chiều rộng Giúp mik

Môn Toán Lớp 6:

Một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm , diện tích bằng 96 cmkhối . Tính chiều rộng

Giúp mik

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Một hình chữ nhật có chiều dài 12 cm , diện tích bằng 96 cmkhối . Tính chiều rộng Giúp mik”

Viết một bình luận