Môn Toán Lớp 6: Sân nhà bạn Bình có dạng hình chữ nhật với chiều dài 10 m chiều rộng 8 m a Tính diện tích phần chân như mặt bình b 4 Bình mua loại g

Môn Toán Lớp 6:

Sân nhà bạn Bình có dạng hình chữ nhật với chiều dài 10 m chiều rộng 8 m a Tính diện tích phần chân như mặt bình b 4 Bình mua loại gạch lát nền hình vuông có cạnh 50 cm để lát sân hỏi cần dùng bao nhiêu viên gạch Để lát kín sân nhà Bình coi mạch nối giữa các viên gạch là không đáng kể C gạch không bán lẻ mà chỉ bán từng thùng biết rằng mỗi thùng có 4 viên gạch hỏi bố Bình Cần mua bao nhiêu thùng để lát đủ sân

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Sân nhà bạn Bình có dạng hình chữ nhật với chiều dài 10 m chiều rộng 8 m a Tính diện tích phần chân như mặt bình b 4 Bình mua loại g”

 1. Giải đáp: a)80m² , b)40 viên , c)10 thùng
  a)Diện tích sân nhà bạn Bình là:
                 10 . 8 = 80 ( m² )
  b) Đổi 50 cm = 0 , 5 m
  Số viên gạch cần dùng để lát kín sân nhà Bình là :
                  80. 0,5 = 40 ( viên )
  c) Bố Bình cần mua số thùng để lát kín sân là :
                  40 : 4 = 10 ( thùng )
                   Đáp số : a) 80m² 
                                b) 40 viên
                                c) 10 thùng
   

  Trả lời
 2. Lời giải
  a,Diện tích sân nhà bạn Bình là:
                 10.8=80(m²)
  b,Đổi 50 cm=0,5 m
  Cần dùng số viên gạch để lát kín sân nhà Bình là:
                  80.0,5=40(viên)
  c,Bố Bình cần mua số thùng để lát kín sân là:
                  40:4=10(thùng)
                   Đáp số :a,80 m²
                                b,40 viên
                                c,10 thùng
  Chúc bạn học tốt

  Trả lời

Viết một bình luận