Môn Toán Lớp 6: Sang nhà bạn Bình có dạng hình chữ nhật với chiều dài 10 m chiều rộng 8 m a Tính diện tích phần sân nhà bạn Bình B Bố Bình mua loại

Môn Toán Lớp 6:

Sang nhà bạn Bình có dạng hình chữ nhật với chiều dài 10 m chiều rộng 8 m a Tính diện tích phần sân nhà bạn Bình B Bố Bình mua loại gạch lát nền hình vuông có cạnh 50 cm để lát sân hỏi cần dùng bao nhiêu viên gạch Để lát kín Sân Bình coi mạch nối giữa các viên gạch là không đáng kể C gạch không bán lẻ mà chỉ bán từng thùng biết rằng mỗi thùng có 4 viên gạch hỏi bố bi hỏi bố Bình Cần mua bao nhiêu thùng gạch Để lát sân

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Sang nhà bạn Bình có dạng hình chữ nhật với chiều dài 10 m chiều rộng 8 m a Tính diện tích phần sân nhà bạn Bình B Bố Bình mua loại”

 1. a)
  Diện tích phần sân nhà Bình là:
  $10 \times 8 = 80 (m^2)$
  b)
  Đổi 50cm=0,5m
  Diện tích 1 viên gạch là:
  0,5 \times 0,5 = 0,25(m^2)
  Số viên gạch cần sửa dụng để lát kín sân nhà Bình là:
  80:0,25=320 (viên)
  c)
  Số thùng gạch bố Bình cần mua là:
  320:4=80 (thùng)
  Đáp số: a)80m^2
               b)320 viên
               c)80 thùng
  Chúc bạn học tốt !!!!!
   

  Trả lời
 2. Diện tích sân nhà bạn Bình là:
  10 . 8 = 80 (m2)
  Đổi 50cm = 0,5m
  Diện tích 1 viên gạch là:
  0,5 . 0,5 = 0,25 (m2)
  Cần số viên gạch để lát kín sân nhà Bình là:
  80 : 0,25 = 320 (viên gạch)
  Bố Bình cần mua số thùng để lát sân là:
  320 : 4 = 80 (thùng)
   

  Trả lời

Viết một bình luận