Môn Toán Lớp 6: Tính diện tích các hình sau :A: hình bình hành có độ dài một cạnh 20cm và chiều dài cao tương ứng 5cm

Môn Toán Lớp 6:

Tính diện tích các hình sau :

A: hình bình hành có độ dài một cạnh 20cm và chiều dài cao tương ứng 5cm

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Tính diện tích các hình sau :A: hình bình hành có độ dài một cạnh 20cm và chiều dài cao tương ứng 5cm”

Viết một bình luận