Môn Toán Lớp 6: Tính hợp lý nếu có thể C) ( -69 ) + 53 + 46+ ( -194 ) + ( – 14) + 78D) ( – 351 ) + ( – 75 ) + 51 + ( – 126) + 149

Môn Toán Lớp 6:

Tính hợp lý nếu có thể

C) ( -69 ) + 53 + 46+ ( -194 ) + ( – 14) + 78

D) ( – 351 ) + ( – 75 ) + 51 + ( – 126) + 149

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Tính hợp lý nếu có thể C) ( -69 ) + 53 + 46+ ( -194 ) + ( – 14) + 78D) ( – 351 ) + ( – 75 ) + 51 + ( – 126) + 149”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  C) ( -69 ) + 53 + 46+ ( -194 ) + ( – 14) + 78
  = [(-69)+(-194)+(-14)]+(53+46+78)
  =(-277)+177
  =-(277-177)
  =-100
  ________________________
  D) ( – 351 ) + ( – 75 ) + 51 + ( – 126) + 149
  =[(-351)+(-75)+(-126)]+(51+149)
  =(-552)+200
  =-(552-200)
  =-352

  Trả lời

Viết một bình luận