Môn Toán Lớp 6: Tổng hiệu nào sau có chia hết cho 2 cho 3 ko ? Vì sao 3003 -204

Môn Toán Lớp 6:

Tổng hiệu nào sau có chia hết cho 2 cho 3 ko ? Vì sao

3003 -204

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Tổng hiệu nào sau có chia hết cho 2 cho 3 ko ? Vì sao 3003 -204”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  3003-204
  =2799
  Ta có:
  2799\cancel{vdots}2 vì chữ số tận cùng là 9 \cancel{vdots}2
  2799 \vdotsvdots3 vì 2+7+9+9=27=2+7=9\vdots 3

  Trả lời

Viết một bình luận