Môn Toán Lớp 6: trong các số 370;3425;2148;9264;23850 số nào chia hết cho 2 và 5

Môn Toán Lớp 6:

trong các số 370;3425;2148;9264;23850 số nào chia hết cho 2 và 5

2 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: trong các số 370;3425;2148;9264;23850 số nào chia hết cho 2 và 5”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  ** Dấu hiệu chia hết cho 2 là chữ số tận cùng gồm : 2, 4, 6, 8, 0
  ** Dấu hiệu chia hết cho 5 là chữ số tận cùng gồm : 5, 0
  ->370; 2148; 9264; 23850 \vdots 2
  ->370; 3425; 23850 \vdots 5

  Trả lời
 2. Giải đápLời giải và giải thích chi tiết:
   
  Các số chia hết cho 2 là: 370,2148,9264,23850
  – Vì những số tận cùng chia hết cho 2 là: 0,2,4,6,8
  Các số chia hết cho 5 là: 370,3425,23850
  – Vì những số tận cùng chia hết cho 5 là: 0,5
   @Shouzan

  Trả lời

Viết một bình luận