Môn Toán Lớp 6: Trường ThcsA tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh đi thăm quan các di tích lịch sử bằng ô tô .Nếu xếp 27 học sinh hay 36

Môn Toán Lớp 6:

Trường ThcsA tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh đi thăm quan các di tích lịch sử bằng ô tô .Nếu xếp 27 học sinh hay 36 hệ lên 1 ô tô

thì đều thừa ra 11 học .Tính số h/s đi thăm quan , biết rằng số học sinh đó có khoảng từ 400 đến 450 em

1 bình luận về “Môn Toán Lớp 6: Trường ThcsA tổ chức hoạt động trải nghiệm cho học sinh đi thăm quan các di tích lịch sử bằng ô tô .Nếu xếp 27 học sinh hay 36”

 1. Giải
  Gọi số học sinh đi thăm quan là a ( học sinh ) (a in NN ; 400 < a < 450)
  Ta có :
  {( \text{a chia 27 dư 11} ),( \text{a chia 36 dư 11} ):}
  => {(a-11 \vdots 27),(a-11 \vdots 36):}
  => a-11 in BC(27,36) 
  27 = 3^3
  36 = 2^2 . 3^2
  => [27,36] = 2^2 . 3^3 = 108
  => a-11 in BC(27,36) = {0;108;216;324;432;540;…}
  => a in {11 ; 119 ; 227 ; 335 ; 443 ; 551 ; …}
  Vì 400 < a < 450 => a = 443
  Vậy số học sinh đi thăm quan là 443 học sinh .

  Trả lời

Viết một bình luận